Eindopdracht


Eindopdracht

Je hebt nu heel veel geleerd over de vroege Middeleeuwen. Deze opdracht is nog een laatste uitdaging om te kijken hoeveel je nu weet over de Middeleeuwen.
Je hebt dingen geleerd over : Vikingen, kastelen, ridders, monniken, boeren, Karel de Grote en de Franken en Saksen.
Probeer al deze opdrachten nu eens met elkaar te combineren, zodat je een duidelijk beeld krijgt van de Middeleeuwen.Keuze opdrachten:
Kies weer een van de onderstaande opdrachten uit om alle onderwerpen aan elkaar te koppelen.

·  Maak een mindmap waarin je alle onderwerpen op de     juiste manier met elkaar gaat verbinden.

·  Maak een tekening waarbij alles van de Middeleeuwen op de juiste plek in de tekening komt te staan.

·  Kies een onderwerp van de Middeleeuwen uit. Jij bent dan bijvoorbeeld een ridder. Schrijf hierover een verhaal en laat de andere onderwerpen hier ook in terug komen. Je schrijft het verhaal vanuit het oogpunt dat je hebt gekozen.

·  Maak een toneelstuk met minimaal vier andere klasgenoten over de middeleeuwen. Zorg dat alle onderwerpen aan bod komen. Film het toneelstuk als het af is.

·  Schrijf een lied over de Middeleeuwen waarin de verbanden tussen de onderwerpen zichtbaar worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten